Về Ðâu Nhân Ảnh Thiết Tha Một Thời
  
 
Nhằm vẽ lại một vài nét về một số  nhân vật, đã từng thở cùng Ðà Nẵng, qua những sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao..lẫn những sắc hương đã làm đẹp một thời thành phố, chúng tôi xin được giới thiệu những khuôn mặt mà chúng tôi có được một ít tư liệu. Những nhân dáng này được thực hiện bởi nhiều người trong tinh thần thân hữu. Những người đóng góp bài không phân biệt địa phương. Và những nhắc nhở, gợi nhớ không có tích cách chỉ trích, phê phán. Chúng tôi mong đợi những bài viết về những nhân vật, đã từng sinh hoạt tại Ðà Nẵng, mà chúng tôi chưa được có những chi tiết cần thiết để giới thiệu. Về những mỹ nhân, chúng tôi cần có sự cho phép của các đương sự. 
Kính, 
LNC
 
Ðynh Hoàng Sa

Ng. Phương Tuấn

Vũ Hữu Ðịnh 

Ðinh Trầm Ca / Luân Hoán

Trịnh Thị Diệu Tân, Nguyễn Ðình Nghĩa

Phan Nhật Nam

Phạm Thế Mỹ

Lê Ngọc Châu

Thái Tú Hạp và "Em Phan Thanh Giảng (Ái Cầm)..."

TT Phước Lý

Hà Nguyên Thạch

Cự Hải / Phan Xuân Sinh 

Lê Vĩnh Thọ

Võ Kỳ Ðiền / Luân Hoán

Phan Nhật Nam

Lệ Hằng, Nguyễn Bá Trạc

Phan Nhự Thức

LH / Phan Xuân Sinh

Trung Tướng Ngô Quang Trưởng

Minh Dũng

Vũ Hân

Thy Hảo Trương Duy Hy

Trần Kim Cúc

Tôn Mỹ Dung

Triều Hoa Ðại

Phạm Thị Tiến

Trần Hoan Trinh - thi sĩ của sân trường

Phan Thái Yên

Trần Ðình Quân

Triệu Thần